Professionalització en l'Art

Presentació de la PAAC com una eina imprescindible per cohesionar el col·lectiu d'artistes, junt amb una introducció a la professionalització en l’Art.

14 de novembre a les 16,30, Sant Andreu.

Parlarem de la PAAC com una eina imprescindible perquè el col·lectiu d'artistes estigui cohesionat, establir vincles i reivindicar una professionalització justa.

Parlarem de les carències i de les dificultats de la professió i de com és imprescindible generar estructures de suport conjuntes per poder portar endavant la nostra pràctica.

També parlarem de les pròpies experiències personals, de com vam començar el nostre treball en el context més immediat.