Los estudios

Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls

Família professional: Esmalts Artístics

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria

 105 h

 

 105 hores

 Dibuix artístic i color

 120 h

 120 h

 240 hores

 Dibuix tècnic

 60 h

 60 h

 120 hores

 Disseny assistit per ordinador

 105 h

 

 105 hores

 Anàlisi de l'obra artística

 

 105 h

 105 hores

 Modelat i maquetisme

 70 h

 50 h

 120 hores

 Projectes de joieria

 180 h

 195 h

 375 hores

 Taller de joieria

 270 h

 270 h

 540 hores

 Formació i orientació laboral

 

 60 h

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

 25 h

 25 hores

 Projecte final

 

 80 h

 80 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: 5951