Oriol Delgado

Disseny de producte.

Repte d'idees fet en col·laboració amb Zobele.