Noemi Ponsoda (Premis Vitra)

Concedits els Premis Vitra  Curs 2011-12 de Llotja

1er Premi

Noemi Ponsoda,  Disseny de  Moda

2on Premi (per especialitat)

Jose Soto, Disseny  Gràfic

Carles Gamez, Disseny de Producte

Anna Pagès i Jorge Penades, Disseny d'Interiors

Judit Garcia,  Disseny de Moda