Interactive Graphic Design (Sant Andreu) - C.F. Grado superior

Blog Featured Image

Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva (LOE)

Família professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual

Nivell: Grau superior

Assignatures:

Mòdul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

 

 

99

 

 

 

1r

 

 

 

Fonaments de la representació i

l’expressió visual

 

33

 

UF1

Elements plàstics i visuals.

Morfologia i dinamisme de la composició

 

UF1

 

 

33

 

UF2

Llum i color. Relacions. Valors

simbòlics.

 

UF2

 

 

33

 

UF3

Forma i espai. Anàlisi,

representació i interpretació creativa.

 

UF3

 

1r

Teoria de la imatge

66

UF1

Teoria de la imatge

UF1

 

66

 

 

 

1r

 

 

 

 

Mitjans Informàtics

 

15

 

UF1

Introducció als mitjans

informàtics.

 

UF1

 

 

 

 

 

165

 

40

 

UF2

Tractament de la imatge bitmap.

 

UF2

 

 

44

 

UF3

Tractament de la imatge vectorial.

 

UF3

 

2n

 

66

 

UF4

 

 

UF4

Ampliació mitjans informàtics.

 

 

1r

 

 

Fotografia

15

UF1

Llenguatge fotogràfic.

UF1

 

 

 

99

 

42

 

UF2

Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

 

UF2

 

 

42

 

UF3

Fotografia aplicada a projectes

de l’especialitat

 

UF3

 

 

1r

 

 

 

 

 

Projectes de gràfica interactiva

 

20

 

UF1

Introducció als projectes de

Gràfica interactiva.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

400

 

2n

 

110

 

UF2

 

 

UF2

Estructura i planificació del disseny

web.

 

1r

 

200

 

UF3

Metodologia i procediments.

Disseny i producció multimèdia.

 

UF3

 

2n

45

UF4

 

UF4

Noves plataformes interactives.

 

2n

 

25

 

UF5

 

 

UF5

Anàlisi i presentació dels projectes

de Gràfica interactiva.

 

 

1r

 

 

Recursos gràfics i tipogràfics

 

20

 

UF1

Evolució històrica de la

tipografia.

 

UF1

 

 

 

99

35

UF2

Signe gràfic i tipogràfic.

UF2

 

44

UF3

Aplicació tipogràfica.

UF3

 

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Llenguatge i tecnologia audiovisual

 

18

 

UF1

Introducció als mitjans

audiovisuals.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

198

 

54

 

UF2

Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius.

 

UF2

 

 

63

 

UF3

Tècniques i tecnologies de realització audiovisual.

 

UF3

 

 

63

 

UF4

Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual.

 

UF4

 

 

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

 

 

Interfícies gràfiques d’usuari

 

15

 

UF1

 

 

UF1

 

Introducció a l’entorn gràfic.

 

 

 

 

 

 

165

 

54

 

UF2

 

 

UF2

 

Interfície gràfica d’usuari.

 

15

 

UF3

 

 

UF3

 

Sistemes perifèrics d’informació.

 

36

 

UF4

 

 

UF4

 

Percepció i tècniques d’usabilitat.

 

45

 

UF5

 

 

UF5

 

Interacció i aplicació gràfica.

 

 

 

2n

 

 

 

Història de la imatge audiovisual multimèdia

 

 

15

 

 

UF1

 

 

 

UF1

 

Comunicació visual i les seves manifestacions: La imatge audiovisual i multimèdia

 

 

 

99

 

84

 

UF2

 

 

UF2

Història de la imatge audiovisual i multimèdia: Antecedents, evolució i actualitat.

 

 

2n

 

 

Llenguatge de programació

25

UF1

 

UF1

Conceptes bàsics de programació.

 

 

132

70

UF2

 

UF2

Llenguatge de programació.

 

37

 

UF3

 

 

UF3

Bases de dades. Organització

d’arxius.

 

 

 

2n

 

 

 

Formació i orientació laboral

 

22

 

UF1

 

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques i el

disseny: Les propietats especials.

 

 

 

66

 

22

 

UF2

 

 

UF2

Incorporació al treball: el procés de cerca de feina.

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi.

2n

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

280

UF1

 

 

UF1

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

280

 

2n

 

Projecte integrat

33

UF1

 

UF1

Projecte integrat

 

132

 

UF2

 

UF2

Projecte integrat

99

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: CGD0