Arts Esc猫niques: Espai i Personatje - Joan J. Guill茅n

Image

Conferència de Joan J. Guillén oberta a totes les especialitats d'EEES i també als cicles.

Parlarà d'espais, indumentària, producte, així com les tècniques emprades en els seus projectes.

Dijous 10 de març de 2016
A les 12:30 per EEES I Cicles Matí
A les 18:00 Per CIcles Tarda
A L'Aula PII-4 De Ciutat de Balaguer