Disseny i medi ambient

- Nom de l’assignatura.

Disseny i medi ambient.

- Professor que l’imparteix.

Guillem Ferran.

- Seu on s’imparteix.

Llotja ciutat de balaguer.

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

Desde el 2010, la Generalitat de Catalunya va canviar el nom i els objectius del Departament de obres públiques pel Departament de territori i sostenibilitat. En el Pla acció 2015-20 la Direcció General de Qualitat Ambiental promou accions com el Eco Design Day, El Premi del Ecodisseny i projectes de planificació de la qualitat ambiental així com polítiques davant del canvi climàtic on es potencien projectes d’ecodisseny i sosteniblitat, no nomès de productes sino de serveis i estrategies. L’assignatura preten buscar precedents, analitzar i veure casos i preparar al alumne per aquest canvi de paradigma.

L’assignatura es centra en una de les funcions bàsiques amb les que va nèixer el disseny, estudiar les interaccions del home amb la natura, els animals, les plantes, les persones i els seus residus i en controlar, reduir i reflexionar del seu impacte en el paisatge i en el medi ambient.

Aprendre a observar, proposar, suggerir, projectar i potenciar canvis, desenvolupant transformacions que aportin un creixement, una millora, un perfeccionament d’allò ja creat, establert i fet. Buscar l'equilibri entre els recursos, el temps i les possibilitats per crear nous processos, qüestionar metodologies i obtenir nous resultats. Incorporar conceptes d’interacció entre persones, animals i plantes i el medi que comparteixen.

 

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

- Reconèixer i aplicar diferents estratègies de cerca documental (referencies històriques, tipologies, mercat i tendencies) per l’obtenció de dades significatives per concebre un projecte.
- Organitzar i interpretar la documentació per definir els objectius i els condicionants del projecte, Escriure el briefing, a través de un autoencàrrec.
- Experimentar; proposar i avaluar idees, conceptes i solucions.
- Planificar i desenvolupar la proposta més idònia.
- Presentar, comunicar, defensar i argumentar el projecte amb visió autocrítica.
- Saber coordinar-se i integrar-se amb el grup, assumint amb responsabilitat el rol pertinent dins d’un treball en equip.

 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

L’assignatura preten que es realitzin tres exercicis projectuals, per tal de la seva conceptualització i desenvolupament poden necessitar que se'n prototipin algunes parts.