Habitatges: sistemes i agregacions - Pedro Garc铆a

Conferència a càrrec de l'arquitecte:
Pedro García,
Habitatges: sistemes i agregacions


Data: 26 de novembre 2018
Hora: 10.00 a 11.30 h.
Campus: Llotja Sant Gervasi a l'Hemicicle.
Dirigit: 2n,3r i 4t Disseny d’Interiors
Professors responsables: Salvador Murillo i Jordi Solé

La conferència versarà sobre les diverses estratègies per a dissenyar habitatges pensant en l'usuari i dels diferents sistemes agregatius que responen a la ciutat.


Image