Enric Jardí - El llibre de lectura i altres objectes editorials