Jordi Guillemí Basté: Coordinador ESDAP Catalunya , campus Llotja.