Printmaking

Blog Featured Image

This program trains students to become professionals in printmaking, on both the artistic and the technical levels.

During the first two years of study, students are prepared to work in an environment of artistic creation and promotion that requires special skills, not only in using consolidated procedures, but also in the exploration of other techniques and materials.

Students will learn how to obtain multiple yet limited images using the techniques of woodcut,  itaglio, lithography and screen-printing, combining traditional techniques with the latest technological advances in digital printing.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Enquadernació (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui gravat o sigui enquadernació.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gravat i Tècniques d'Estampació (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Llibre

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul   1 r Curs   2n Curs   Total hores 
 Història del gravat  90 h    90 hores
 Tècniques d'expressió: gravat  120 h  90 h  210 hores
 Tècniques gràfiques industrials  105 h    105 hores
 Fotografia    105 h  105 hores
 Materials i tècniques  75 h  75 h  150 hores
 Arquitectura i disseny del llibre    60 h  60 hores
 Projectes de gravat  60 h  45 h  105 hores
 Taller de litografia  225 h    225 hores
 Taller de serigrafia    195 h  195 hores
 Taller de gravat  300 h  165 h  465 hores
 Formació i orientació laboral    60 h  60 hores
 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers    90 h  90 hores
 Projecte final    90 h  90 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: 5351

Engraving and printmaking as a freelance artist. Work as an engraver / printmaker can include:

  • Creation of plates and carrying out the printmaking process for other artists as a freelance artist, or work in association with a workshop or company dealing with engraving, printmaking or graphic publishing

  • Illustration

  • Promotion of graphic art and bibliophily

  • Consulting services relating to engraving and printmaking

  • Work relating to art galleries

With the Advanced Vocational Training Certificate you are eligible for the following university studies:
-Architectural Technician Studies
-Education / Teacher Training (3-year university degree or diplomatura)
-Advanced Fine Arts and Design Studies, with a qualification equivalent to a 3-year university degree or diplomatura (specializations: Fashion Design, Product Design, Interior Design, Graphic Design)
-Undergraduate studies in Fine Arts (Bachelor’s Degree)
-Undergraduate studies in History (Bachelor’s Degree)
-Undergraduate studies in History of Art (Bachelor’s Degree)
-Industrial Design Engineering
-Conservation and Restoration of Cultural Assets (specializations: Graphic Documents, Sculpture, Archeology, Painting)