Designer Jewelry (Sant Andreu) - C.F. Grado superior

Blog Featured Image

The Designer Jewelry program provides the knowledge necessary for personalizing jewelry projects, providing creative contributions to designs and expanding the concepts of a design and its functional and aesthetic values.

It also teaches students how to handle the artistic and technical problems that may arise during the creation process and how to keep up with innovations and new proposals in the fields of design and art.

The field of designer jewelry involves, among other things, creating unique pieces of designer jewelry, designing reproducible jewelry pieces and studying the prototype of the reproduction and manufacturing system, using drawing techniques to sketch designs, making mockups of the pieces as part of the project’s study phase, and determining the technical procedure for serial manufacture and studying its cost.

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’esmalts artístics al foc sobre metalls i joieria artística.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Esmalts al foc (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de joieria . És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui joieria o sigui esmalts.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

 

http://llotjajoia.blogspot.com/

Search Jewelry

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística (LOGSE)

Família professional: Joieria d'Art

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història de l'art de l'esmalt

 105 h

 

 105 hores

 Dibuix artístic i color

 120 h

 120 h

 240 hores

 Dibuix tècnic

 60 h

 60 h

 120 hores

 Disseny assistit per ordinador

 105 h

 

 105 hores

 Anàlisi de l'obra artística

 

 105 h

 105 hores

 Modelatge i maquetisme: esmalts

 70 h

 

 70 hores

 Projectes d'esmalt artístic

 180 h

 120 h

 300 hores

 Taller d'esmaltatge

 270 h

 330 h

 600 hores

 Formació i orientació laboral

 

 60 h

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

 25 h

 25 hores

 Projecte final

 

 80 h

 80 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: 5252

Designer jewelers may work as freelance professionals, with their own workshop and making their own pieces, or in association (to different degrees) with a jewelry workshop or company. Activities can be related to the creation and production of jewelry:

  • As a designer and crafter of jewelry

  • As a specialized operator at a jewelry workshop

  • As a coordinator involved in management and control of corporate jewelry production

And/or can involve:

  • The modification and restoration of jewelry pieces

  • Specialized trade

  • Art galleries

  • Conservation and restoration of historical or art heritage pieces

  • With a Certificate of Advanced Vocational Training in Fine Arts & Design, graduates can also continue related studies at university. See "Opportunities for Further Study".

With the Advanced Vocational Training Certificate you are eligible for the following university studies:
-Architectural Technician Studies
-Education / Teacher Training (3-year university degree or diplomatura)
-Advanced Fine Arts and Design Studies, with a qualification equivalent to a 3-year university degree or diplomatura (specializations: Fashion Design, Product Design, Interior Design, Graphic Design)
-Undergraduate studies in Fine Arts (Bachelor’s Degree)
-Undergraduate studies in History (Bachelor’s Degree)
-Undergraduate studies in History of Art (Bachelor’s Degree)
-Industrial Design Engineering
-Conservation and Restoration of Cultural Assets (specializations: Graphic Documents, Sculpture, Archeology, Painting)