Wall coverings (Sant Andreu) - C.F. Grado medio

Blog Featured Image

El cicle de grau mitjà en Revestiments murals, de la família de les Arts aplicades al mur està orientat a formar professionals creatius en l’àmbit de la intervenció mural en tot tipus de revestiments decoratius, funcionals i estètics en els diferents espais construïts.

S’introdueix a l’alumne en el coneixement de les tècniques i processos tradicionals, el bon ús de les eines i materials així com en  l’aplicació de les noves tecnologies als mètodes de creació, elaboració i reproducció dels revestiments murals tradicionals i actuals.

L’alumne, en finalitzar els seus estudis, pot optar per una sortida professional com a tècnic d’Arts plàstiques i disseny en Revestiments murals o bé, continuar amb els estudis, de la mateixa família professional, del Cicle de grau superior en Arts aplicades al mur, que ofereix també la nostra escola.

Titulació: Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Revestiments Murals (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Mur

Nivell: Grau mitjà

Assignatures:

 Mòdul  1r Curs  2n Curs  Total hores
 Història de la cultura i de l’art: arts aplicades al mur    105 h  105 hores
 Dibuix artístic  99 h  126 h  225hores
 Dibuix tècnic  67,5 h  67,5 h  135 hores
 Modelatge i buidatge  125 h    125 hores
 Taller d’expressió plàstica  169 h  206 h  375 hores
 Taller de revestiments murals  262 h  263 h  525 hores
 Formació i orientació laboral    60 h  60 hores
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers    25 h  25 hores
 Projecte final    25 h  25 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matí

Codi: 5701

L’alumne, en finalitzar els seus estudis, pot optar per una sortida professional com a tècnic d’Arts plàstiques i disseny en Revestiments murals o bé, continuar amb els estudis, de la mateixa família professional, del Cicle de grau Superior en Arts Aplicades al mur.