Description of Studies

Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades al Mur (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Mur

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història de les arts aplicades al mur

 105 h

 

 105 hores

 Història de les arts contemporànies

 

 60 h

 60 hores

 Dibuix artístic i projectes

 120 h

 105 h

 225 hores

 Mitjans audiovisuals

 105 h

 

 105 hores

 Metodologia i gestió de l'obra

 60 h

 

 60 hores

 Expressions d'avantguarda

 

 135 h

 135 hores

 Taller d'expressió del llenguatge pictòric

 180 h

 210 h

 390 hores

 Taller de pintura ornamental aplicada al mur

 

 180 h

 180 hores

 Taller de revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats

 180 h

 

 180 hores

 Taller de vidrieres

 60 h

 120 h

 180 hores

 Formació i orientació laboral

 60 h

 

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

 45 h

 45 hores

 Projecte final

 

 75 h

 75 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari:Tarda

Codi: 5751