ESDI 2009-2010

Exposició de projectes finals de ESD

Moda, Producte, Gràfic, Interiors. 

 Curs 2009-2010