Artesania Catalunya 2010 (Arts del Llibre)

Art del paper, art sobre paper (Artesania Catalunya) 2010 
 
Exposició al Centre Artesania Catalunya en motiu dels deu anys de col·laboració amb paperers japonesos de la Ciutat d'Aoya. S’exposen una selecció de les obres realitzades per cinc escoles d’art (Escola Llotja, Facultat de BBAA de Barcelona i València, Escuela de Arte de Oviedo i Escola Massana) realitzades amb les tècniques del gravat, enquadernació i joieria.