ACCES ALS CICLES FORMATIUS D'ARTS PLASTIQUES I DISSENY


Portes Obertes Llotja 2021.

El passat dissabte 6 de Març i el 10 d'Abril van ser les Portes Obertes de la nostra escola. Ha estat tot un èxit! En total ens heu acompanyat 1200 persones en les diferents videoconferències.

A través del web i del nostre perfil a Instagram (@escolallotja) podreu seguir i actualitzar tota la informació relacionada amb les diferents activitats que es desenvolupen a l'escola, així com les dates i els requeriments dels diferents processos d'accés als nostres estudis.

Moltes gràcies!

Batxillerat Artístic

coordinador/a: Mar Coll
mcoll274@xtec.cat

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens visual i plàstics i en la cultura artística. Cursar aquests estudis a Llotja implica aprofundir en els aspectes formadors de l’art de la mà d’especialistes i en espais taller.

Els dos anys de batxillerat són un pont cap a altres ensenyaments, fet que no impedeix que sigui una oportunitat inestimable per a continuar formant persones, com a ciutadans crítics i responsables i potenciar habilitats que els permetran ser més coneixedors del món que els envolta i, a la vegada, establir-hi millors relacions. Desenvolupem la creativitat, l’expressivitat, les capacitats sensorials… i tot allò que és previsible en els ensenyaments artístics, però també la disciplina, el rigor i el mètode, la capacitat d’anàlisi, la motivació i la consciència social, que també hi són inherents.

Entenem el batxillerat com un espai on l’alumnat es disposa a l’aventura del coneixement i posem les eines de què som coneixedors al seu abast per aconseguir un major èxit acadèmic. És per això que centrem les matèries específiques en aprofundir en la metodologia del projecte, per tal de que l’estudiant aprengui més enllà de realitzar una manufactura a partir d’un material i una tècnica, a desenvolupar un procés creatiu que el pugui conduir cap a una producció artística, però també cap al coneixement en altres matèries.

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. El batxillerat d’arts està pensat per persones que tenen inquietuds entorn al món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, l’escenografia, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social.


Primer curs Segon curs
Llengua Catalana i Literatura - 2 Llengua Catalana i Literatura - 2
Llengua Castellana i Literatura - 2 Llengua Castellana i Literatura - 2
Llengua Estrangera - 3 Llengua Estrangera - 3
Educació Física - 2 Història de la Filosofia - 3
Filosofia - 2 Història - 3
Ciències per al món Contemporani - 2  

 

Treball de Recerca*

Matèries de modalitat**

Fonaments de les Arts - 4 Fonaments de les Arts - 4
Dibuix artístic - 4 Cultura Audiovisual - 4
Cultura Audiovisual - 2  
Processos creatius I - 6
Volum 4h + Dibuix instrumental 2h
Processos creatius II - 8
Dibuix artístic 4h + Disseny 4h

 
* Treball de Recerca. És un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat. Es desenvolupa al llarg dels dos cursos, amb l'orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca.
** Els alumnes que vulguin presentar-se a les PAU podran triar les matèries de modalitat següents: cultura audiovisual, dibuix artístic i disseny.
Llibres i Material. Primer de Batxillerat curs 2021-2022
Llibres i Material. Segon de Batxillerat. Curs 2021-2022
 

Trenta hores lectives setmanals

Seu de Sant Andreu
Torn de matí de 8:30h a 15:00h
Tutories i Activitats Complementàries puntuals en horari de tarda.
Codi: BATXLOE1000

 • Estudis universitaris. (un cop aprovades les proves d'accés),
 • Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny. Accés directe amb el títol de batxillerat en modalitat d’Arts (Si el nombre de sol·licituds d’un cicle és superior a l’oferta, aquestes s’ordenen segons qualificació mitjana de l’expedient acadèmic de batxillerat).
 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Ensenyaments Superiors Artístics. (Prèvia prova específica).
 • Al món laboral.
Hi ha múltiples premis als que els treballs de recerca poden optar, contribuint a estimular l’alumnat.

 • 18è Premi Argó a Treballs de Recerca de Batxillerat

Noa Ding Balagué González de l’EA Llotja ha estat guardonada amb el Primer premi a treballs de l’àmbit d’arts pel treball ‘La pintura clàssica xinesa. Abans de ser fruit s’és flor’.

 

 

 • XXII Exporecerca Jove

Noa Ding Balagué González de l’EA Llotja ha estat guardonada amb el ‘Premi Casa Àsia’, el ‘Premi del la Societat Catalana de Pedagogia’ i el ‘Premi Especial Arts i Lletres’ pel seu treball ‘La pintura clàssica xinesa. Abans de ser fruit s’és flor’.

 

 

 • Premi UB-Santander de la Facultat de Belles Arts a Treballs de Recerca de Batxillerat. Edició 2021

Marta Alonso Arrebola de l’EA Llotja ha estat guardonada amb el Tercer premi pel treball ‘La Qüestió de la Restauració. Cal ‘arreglar’ una obra ‘trencada’?

 

 

 

 


Són un estímul més per als alumnes i un reconeixement oficial dels seus mèrits que demostra una preparació d'excel·lència en els estudis de batxillerat. Són també una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre estudiant, professorat i família.
 • Títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO)
 • Títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca)
 • Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats amb el títol de GESO o el de tècnic o tècnica. Cal acreditar l’homologació.
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
  
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
Video


C.F. GRAU MITJÀ - SUPERIOR

Arts aplicades al Llibre

C.F. GRAU SUPERIOR

Ceràmica artística

C.F. GRAU MITJÀ - SUPERIOR

Arts applied to the wall

C.F. GRAU SUPERIOR

Interior design

C.F. GRADO SUPERIOR

Art Jewelry and Artistic Enamels

C.F. GRADO MEDIO - SUPERIOR

Graphic and audiovisual communication

C.F. GRADO SUPERIOR

Artistic textiles and Arts applied to clothing

C.F. GRADO MEDIO - SUPERIOR

Sculpture

C.F. GRADO SUPERIOR

Industrial design

Monogràfics

Consisteixen en cursos d'una durada d'un màxim de 45h i que amplien l'oferta educativa que ofereix l'Escola.

Es troben adreçats a persones que no poden assistir als cursos reglats però que volen formar-se en les diferents disciplines artístiques. I també a tots aquells professionals de l'educació, de l'art i de diferents camps tècnics que vulguin complementar la seva formació amb cursos especialitzats.

Aquest curs 2020-2021, degut a la situació COVID, no es faran monogràfics.

 

Llotja oberta

Es tracta d’una oferta formativa que consisteix en diversos talleres i/o workshops, d’una durada breu, que es realitzen en diferents moments al llarg del curs. Van adreçats a aquelles persones que vulguin complementar la seva formació amb cursos especialitzats.

Aquest curs 2020-2021, degut a la situació COVID, no es faran cursos de Llotja oberta.

 

Matrícula de mòduls solts

Es tracta d'una oferta formativa que possibilita cursar mòduls oficials dels cicles formatius solts i sense disposar de la prova d’accés.

Va adreçada a aquelles persones amb inquietuds plàstiques i/o visuals que volen adquirir millors coneixements. I també a estudiants sense prova d’accés que volen començar a cursar assignatures dels seus futurs estudis oficials.

La qualificació obtinguda es conservarà durant dos any, per tal d'incorporar-se a l'expedient de l'alumnat una vegada obtinguts els requisits oficials d'accés.

L'oferta de mòduls pot variar cada curs i es fa pública una vegada finalitzat el període de matrícula, durant el mes de setembre.

Mòduls Solts de Forja Artística / Reproduccions artístiques en Fusta (d’assignatures de primer curs fins a un 25% del total del cicle) – el 27 a 30 de setembre. Omplir presencialment la sol·licitud a Secretaria de LLotja
 
Mòduls Solts de Gravat / Enquadernació / Joieria / Estampació / Tècniques Escultòriques / Modelisme Industrial / Ceràmica / Puntes artístiques / Brodats i rebosters (d’assignatures de primer curs fins a un 25% del total del cicle) – el 27 a 30 de setembre. Omplir presencialment la sol·licitud a Secretaria de LLotja