Presentació dels ex-alumnes d' il·lustració

El 23 d'abril a la Biblioteca Llotja Sant Andreu celebrem Sant Jordi

Presentació de llibres infantils publicats per exalumnes
de l'especialitat d'Il·lustració

a les 18h.

Paricipen: Kim Amate, Dani Torrent i Sonia Wimmer
Presentació a càrrec del professor Xavier Canals

Coordinació: Elina Norandi