Oscar Guayabero (curs 2013-2014)

Lliçó inaugural a Llotja - Curs 2013-14 

El disseny com a acció social
Oscar Guayabero

Els objectes que ens envolten són interfícies entre nosaltres i l'entorn, però sobretot entre nosaltres i els altres. Com mediadors entre persones els objectes es converteixen en artefactes socials i polítics, en el sentit que condicionen les relacions humanes. Farem un recorregut lúdic a aquestes lectures socials del disseny des de totes les disciplines.

Dilluns 28 d'octubre a les 12:30h a Llotja seu de Ciutat de Balaguer

http://guayabero.net/catala/

Us hi esperem!