Espais C_Room 13 Barcelona

Image

Espais C_Room 13 Barcelona és un projecte vinculat a Room 13 International dirigit a les escoles d’Educació Primària de Barcelona.

L’objectiu principal és introduir el procés de creació artística dins l’escola, mitjançant la construcció d’un estudi artístic coordinat pels mateixos alumnes.

Aquest estudi serà cedit a un artista durant el període d’un any, el qual haurà de compartir l’espai amb l’alumnat en diferents moments pactats amb l’escola.

Les experiències que es viuran dins l’aula estimularan i fomentaran el desenvolupament intel·lectual i artístic de tots els participants.

https://espaiscroom13international