Puntes artístiques - Bordats i rebosters (Sant Gervasi) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Aprovat el currículum del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny en puntes artístiques

El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny en puntes artístiques. L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya en aquest sector. La durada del cicle formatiu és de 1.950 hores i s’inscriu dins la família professional dels tèxtils artístics.

https://www.llotjacreativitytextil.com/

 

Aquest Cicle Formatiu introdueix en el fascinant món del teixit, la seva creació i manipulació mitjançant la creativitat i el disseny.

Uns ensenyaments que et permeten esdevenir:

Un artista tèxtil.
Un artesà que produeix el seus propis productes.
Un dissenyador en el món de la industria com a gràfic de la Moda.

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Puntes Artístiques (LOGSE)

Família Professional: Tèxtils Artístics

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història dels tèxtils artístics

 105 h

 

 105 hores

 Tecnologia tèxtil

 60 h

 

 60 hores

 Sociologia

 

 60 h

 60 hores

 Mitjans audiovisuals

 

 90 h

 90 hores

 Dibuix artístic

 90 h

 90 h

 180 hores

 Color

 120 h

 

 120 hores

 Disseny assistit per ordinador

 90 h

 

 90 hores

 Projectes: puntes artístiques

 90 h

 120 h

 210 hores

 Taller de puntes artístiques

 320 h

 330 h

 650 hores

 Dibuix de puntes i patronatge de puntes

 artístiques

 

 40 h

 

 

 40 hores

 Taller d'art tèxtil i de producte final

 

 135 h

 135 hores

 Formació i orientació laboral

 

 60 h

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o

 tallers

 

 

 60 h

 

 60 hores

 Projecte final

 

 90 h

 90 hores

 

Seu: Sant Gervasi

Horari: Matí

Codi: 6052


Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Brodats i Rebosters (LOGSE)

Família Professional: Tèxtils Artístics

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història dels tèxtils artístics

 105 h

 

 105 hores

 Tecnologia tèxtil

 60 h

 

 60 hores

 Sociologia

 

 60 h

 60 hores

 Mitjans audiovisuals

 

 90 h

 90 hores

 Dibuix artístic

 90 h

 90 h

 180 hores

 Color

 120 h

 

 120 hores

 Disseny assistit per ordinador

 90 h

 

 90 hores

 Projectes: brodats i rebosters

 90 h

 120 h

 210 hores

 Taller de brodats i rebosters

 320 h

 330 h

 650 hores

 Dibuix de brodats i patronatge de puntes

 artístiques

 40 h

 

 40 hores

 Taller d'art tèxtil i de producte final

 

 135 h

 135 hores

 Formació i orientació laboral

 

 60 h

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o

 tallers

 

 60 h

 60 hores

 Projecte final

 

 90 h

 90 hores

 

Seu: Sant Gervasi

Horari: Matí

Codi: 6053

Aprovat el currículum del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny en puntes artístiques

El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny en puntes artístiques. L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya en aquest sector. La durada del cicle formatiu és de 1.950 hores i s’inscriu dins la família professional dels tèxtils artístics.

(Veure més)