Risques du travail

Riscos laborals 2018

- Circular sobre recorreguts que cal fer en cas d’un accident laboral

Accident laboral 2017-2018 (pdf)

Cartell complementari

Accident laboral + (pdf)

- Procediment a seguir - Consorci d'Educació

Procediment (pdf)

- Instruccions per l'assistència en cas d'accident laboral - Consorci d'Educació

mutua accident... (pdf)

 


Campanya d'actuació front al mosquit tigre, 2016

mosquit trigre 2016 (pdf)

Què és el mosquit tigre?  És un mosquit amb una coloració característica, ja que el cos de l’adult és negre però decorat amb ratlles transversals de color blanc brillant. Això li proporciona el nom de “mosquit tigre” o “tigre asiàtic”. La seva mida oscil·la entre els 2 i els 10 mm

Què fa?  És actiu sobretot de dia i es concentra principalment a l’exterior dels espais. Té preferència per àrees ombrívoles i el radi de vol i d’acció és relativament curt (uns 400 metres del lloc de cria). La picada del mosquit tigre no té cap característica que la diferenciï de les picades d’altres mosquits. A diferència dels mosquits autòctons, pica principalment de dia i produeix gran nombre de picades. Tot i això, no suposa un risc per a la salut, ja que ni a Catalunya ni a Europa no s’ha detectat que  hagi actuat com a vector de cap malaltia. 

Què podem fer per evitar-lo?  Hi ha mesures preventives que poden ajudar a evitar la proliferació dels mosquits que habiten a la ciutat com són:   Eliminació del màxim nombre de llocs d’acumulació d’aigua  Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar-los  Canviar setmanalment l’aigua a les plantes que viuen en aigua.  Assegurar que els barrils d’aigua estiguin degudament coberts.  Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o desguassos.  

Aquesta información s'ha extret de:   
http://www.aspb.cat/quefem/docs/mosquittigre.pdf  

Webs per més informació Que és el mosquit tigre  
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mosquit_tigre
http://elpais.com/elpais/2015/08/24/ciencia/1440432579_518838.html

Recomanacions i prevenció
http://www.gencat.cat/web/multimedia/cat/mosquit/index_htm.htm
http://canalsalut.gencat.cat/es/home_ciutadania/salut_az/m/mosquit_tigre/
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Estrategia_mosquit_tigre_2011.pdf
http://serveicontrolmosquits.blogspot.com.es/p/mosquit-tigre.html


L'ús professional de la veu

L'ús professional de la veu (pdf)