Joana CERA i Inga FREITAS

A partir del  dilluns 12 de setembre i coincidint amb  l'exposició NAU U: "Present i Futur de la Ceràmica a Catalunya", es presenta la mostra "Límits" de Joana CERA i Inga FREITAS al Vestíbul, ESPAI ZERO.

Una mostra que per la matèria emprada, el fang, es relaciona amb la de la Nau U, completant doncs aquest inici expositiu d'oferta cultural a la Seu de Sant Andreu, per aquest curs 2016-17.