Signatura acord de col.laboració entre l'ESDA "LLOTJA" i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Image

Avui dia 21 de novembre a la seu de Sant Gervasi, el Director de l’ESDA “Llotja”, Magí Franquesa i en nom de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Javier Pacheco, han signat un Acord de Col·laboració entre ambdues institucions fins el 21 de novembre de 2019 per “proposar l’execució de projectes conjunts relacionats amb l’educació, l’art i la cultura”, que poden ser d’interès per les dues entitats col·laboradores tenint en compte, per una part, que l’Escola “Llotja”, a partir de la seva àmplia oferta formativa en art i disseny ( Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior i Ensenyaments Superiors de Disseny equivalents a Grau universitari ) i la seva tradició històrica bicentenària, es fonamenta en la formació de professionals en l’entorn de l’art i del disseny i per altra part, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, coneixedora d’aquesta activitat educativa realitzada per l’Escola “Llotja” i apreciant el nivell de coneixement que aporta el seu alumnat, manifesta l’interès d’oferir lligams de suport i vincles de formació i col·laboració amb aquesta. En aquest sentit, CCOO facilitarà a la nostra Escola el coneixement d’aquells projectes i  campanyes que puguin ser del seu interès de tal manera que siguin executats o participats pel nostre alumnat.

Després de la signatura de l'Acord i per iniciativa del Director, hem tingut el plaer de mostrar-los les nostres instal·lacions fent un petit recorregut per la nostra seu en els seus diferents tallers i aules teòriques, tot explicant-los alguns dels projectes que s’estan fent enguany en les nostres especialitats, bé siguin de Cicles Superiors de Disseny o d’Estudis equivalents a Grau, en les especialitats de disseny gràfic, disseny de producte, disseny d'interiors i disseny de moda, al mateix temps que els ha estat oferta la possibilitat d'utilització de la nostra Aula Magna per a activitats de caire cultural, així com el nostre espai d'exposicions : l'Espai Blanc.


Maria José Vidal
Relacions públiques i institucionals.