L'art de l'exili català i valencià durant el franquisme.

Es tractarà d’analitzar la petjada plàstica dels artistes catalans i valencians que tingueren que marxar del país durant el franquisme. Un exili que, a grans trets, va produir tot un llegat material i immaterial artístic, al llarg dels diferents itineraris geogràfics, especialment al continent americà.

Títol: L'art de l'exili català i valencià durant el franquisme.

Lloc: Llotja de Sant Gervasi (hemicicle).

Dia: 22 de gener (dilluns)

Hora:19 hores

Ponents: Teresa Camps i Miró i Felip González Martínez