Beca Carnet Jove Connecta't al C貌mic.

Image

Xerrada

Dimercres 13 de febrer a les 18h.
Sala Petita, Sant Andreu.

L'objecte de la Beca Carnet Jove Connecta't al Còmic és fomentar i promoure l'accés al món professional dels joves dibuixants i guionistes de vinyetes.

La persona beneficiària d'aquesta beca tindrà l'oportunitat de publicar a El Jueves vint-i-vuit tires còmiques durant els mesos d'octubre a juliol següents a la concessió de la beca. Nou tires còmiques les publicarà la revista en paper de caràcter setmanal El Jueves i les altres dinou a la pàgina principal del web d'El Jueves, on estaran penjades durant una setmana.

La dotació de la beca és de 7.000 euros.

SEGONA RONDA: Publicació d'un llibre amb Panini Còmics
Un cop escollits el/la beneficiari/ària i els finalistes, un d'aquests tindrà l'oportunitat d'editar un llibre amb Panini Còmics. El llibre tindrà les característiques següents: entre 56 i 108 pàgines, en blanc i negre o en color, i tiratge de 1.000 a 1.500 exemplars. L'autor/a signarà un contracte professional d'edició amb Panini Còmics i rebrà una bestreta de 4.000 euros en concepte de drets d'autor.