Jornada d'Orientadors de centre del Consorci d'Educació de Barcelona pel curs 2019-2020

Image

El passat 5 d’abril de 2019 va tenir lloc a la Seu de Llotja Sant Andreu la jornada d’orientadors de centre per tal d’informar de l’oferta de postobligatòria pel curs 2019-2020.

A la mateixa van asistir uns 100 orientadors. Una vegada acabada la sesió van fer una visita pels diferents tallers i espais del centre.