LES XARXES EDITORIALS AL SEGLE XIX - Laura Bellver Poissenot

Jornades d'Història de l'edició a la Universitat de Barcelona, Facultad de Biblioteconomia i Documentació.

A les jornades ens ocuparem de les activitats d'intercanvi, distribució i compra-venda al món del llibre, tot situant el focus en l'estudi dels agents i les xarxes que les fan possibles. L'estudi de les xarxes de producció, distribució i venda, les relacions entre els que hi participen i el funcionament de l'aprovisionament de llibres a Espanya ens permetrà conèixer les connexions i valorar el paper dels "nodes" d'àmplies xarxes amb connexions internacionals de molts dels intermediaris del món del llibre. Els mercaders de llibres i els editors van ser actius en la cerca d'autors als quals editar (o piratejar), de llibreters que connectessin amb el mercat i de lectors que poguessin satisfer el seu interès pels textos, tant de les novetats erudites com dels impresos menors.

 

Laura Bellver Poissenot (Escola Llotja). Venta y distribución de las ediciones de Montaner y Simón (1868-1922). El mercado en países de lengua española.

Dijous, 9 de maig 18.00h SESSIÓ III
LES XARXES EDITORIALS AL SEGLE XIX
Coordina: Mònica Baró
(Universitat de Barcelona)