Catalunya, segle XVIII: les primeres escoles professionals, per Marc Pons