Contact

Comissió Mobilitat Internacional

Informació per a estudiants internacionals per a inscriure's a cursos ordinaris de l'escola

Information for International students to apply to ordinary Llotja courses

ea-llotja@xtec.cat

 

Informació sobre tota mena de mobilitats acadèmiques o de pràctiques, només dins del programa ERASMUS +

Information about academic or training mobilities only for the ERASMUS + program

internacional@llotja.cat