Pratiques internationales

L’escola Llotja ofereix aquest any per primera vegada  beques per a dur a terme pràctiques destinades a  alumnes que hagin acabat cicles formatius de grau superior. El període en el qual es poden fer aquestes pràctiques acaba al cap d’un any, a comptar des del dia en què  s’exposa el projecte final de cicle

Es preveuen estades formatives a empreses, amb una durada de dos a tres mesos, en qualsevol país de U.E.

L’escola Llotja ha rebut  vint-i sis  beques per a alumnes de cicles formatius de grau superior, acadèmiques i de pràctiques

A més a més, i també per primera vegada  a travès del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals del Departament d’Ensenyament, s’oferiran dues beques de mobilitat acadèmica a alumnes de cicles formatius de grau mitjà.

Aquestes accions es porten a terme dins del programa de foment de les relacions i projecció internacionals en cicles formatius de l’escola Llotja, i es vehicula  dins del marc Erasmus+ de la Unió Europea

Els alumnes que vulguin participar en aquesta convocatòria, han de posar-se en contacte amb la coordinadora de mobilitat  internacional de l'escola, abans del 20 de juliol del 2017.

Per a rebre més informació, cal enviar un correu electrònic al correu

internacional@llotja.cat