Qué es Erasmus y como me puedo informar?

Que és l’Erasmus i com em puc informar?

Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa d’una Escola Superior com la Llotja i tenen com a objectiu l’intercanvi d’idees i de formes de fer dels diferents països que configuren Europa. L’ESDA Llotja, a través de la seva carta Erasmus, ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni.

ERASMUS és el programa de la Unió Europea en el camp de l’Educació Superior i és una part integral del Lifelong Learning Programme (LLP) des de l’any 2007. Aquest programa permet als estudiants cursar estudis a d’altres centres similars al nostre dels 27 països de la Unió Europea o altres països associats al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Suïssa). Permet l’estada i el reconeixement posterior dels estudis cursats a l’estranger.

Aquest curs s’ha iniciat el programa Erasmus+, una aposta de la Unió Europea per consolidar el marc Europeu d’educació en tots els seus nivells. L’aprenentatge de les llengües, el coneixement de les diverses cultures educatives i l’integració del món empresarial al procés educatiu, són els pilars fonamentals del nou programa.

L’intercanvi, a més de la possibilitat de facilitar l’estudi a l’estranger a través del conveni amb l’altre centre partner, pot rebre una dotació econòmica a través del programa LLP/Erasmus. Aquest programa s’adreça a les Escoles Superiors europees, per mitjà d’acords bilaterals d’intercanvi i permet demanar ajuts econòmics que s’estableixen dins la convocatòria. L’import d’aquests ajuts depèn de "Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)", adscrit al “Ministerio de Educación”. Els beneficiaris dels ajuts d’intercanvi han de fer-se càrrec de totes les despeses derivades de l’intercanvi.

En aquest nou programa s’estableix amb un límit màxim de cinc mesos l’estada de l’estudiant amb ajut per part de l’administració. Aquest ajut té com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (per exemple manutenció, viatge, allotjament...).

Les estades també poden ser superiors als cinc mesos, però sense ajut per part de l’administració a partir del cinquè mes (Erasmus 0). Hi ha un màxim de 12 mesos per cicle d’estudi.

L'Ajut ERASMUS és mensual, per tant, depèn de la durada en mesos de l'estada al centre europeu d'acollida. Aquests ajuts depenen de la quantitat establerta per l’"Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)" que quantifica els diners i gestiona els ajuts.

Els imports del ajuts dependrà del nivell de vida del país de destinació, segons els tres grups que es descriuen a continuació

Grup 1

Països del Programa amb costos de vida més alts
Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia, Suïssa
Quantitat mensual de l’ajut: 300 €

Grup 2

Països del Programa amb costos de vida mitjans
Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Holanda, Islàndia, Luxemburg, Portugal, República Txeca, Turquia
Quantitat mensual de l’ajut: 250 €

Grup 3

Països del Programa amb costos de vida més baixos
Antigua República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania
Quantitat mensual de l’ajut: 200 €

Hi ha un ajut addicional per als estudiants amb menys recursos econòmics:

Es finançarà amb fons europeus la quantitat addicional a la corresponent de l'apartat 1 de 100 € mensuals als estudiants amb menys recursos econòmics. El criteri que es seguirà per concedir aquest ajut addicional serà el d'haver estat beneficiari d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el curs immediatament anterior al que es realitzarà la mobilitat.

L’estudiant ha d’estar matriculat a l’Escola en l’ensenyament i el curs acadèmic de la convocatòria de l'intercanvi però estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques al centre estranger de destinació. Només eventualment però, se li podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els estudiants locals.

Els intercanvis són bilaterals i per tant, s’estableix el mateix nombre d’alumnes de l’Escola Llotja que van a un centre a l’estranger, amb el nombre d’alumnes d’aquest centre partner que venen a estudiar a l’ESDA Llotja.
Són els alumnes els que sol·liciten aquests intercanvis segons el perfil dels seus estudis.

Per obtenir més informació us heu d’adreçar al Departament de Mobilitat Internacional:

Teresa Ruiz

C/ Ciutat de Balaguer 17, 08022 Barcelona
internacional@llotja.cat
34 93 417 17 20

També es faran xerrades explicatives abans de cada convocatòria. Aquestes xerrades s’anunciaran a la pàgina web i a les seus.