“Building the Future(s)” a càrrec de Marta Marín

En l’assignatura de Metodologia de recerca, l’estudiant s’ha de focalitzar en la detecció d’un problema o una necessitat significativa en el disseny i planificar la seva recerca, tenint en compte els seus interessos personals i/o estímuls professionals, així com establir bones connexions i relacions en temes d’interès. 

En la conferència del divendres 28 d’octubre, la Dra. Marta Marín ens introduirà les claus que determinen les tendències en el disseny actual en els diferents àmbits o especialitats, per tal que els/les estudiants puguin argumentar propostes de valor que aportin una visió de futur i significativa en el context social actual i en la seva especialitat.

Amplia la informació