Internacional - Contacte

Contacte

Coordinador EA Llotja de mobilitat internacional cicles: Mihai Soare

Coordinador campus ESDAPC i short term programs: Jordi Guillemí

CICLES SUPERIORS

Informació sobre les mobilitats acadèmiques o de pràctiques de Cicles Superiors, només dins del programa ERASMUS +.
Information about academic or training mobilities only for the ERASMUS + program.

internacional@llotja.cat

Informació per a estudiants internacionals per a inscriure’s a cursos ordinaris de l’EAD Llotja.
Información para estudiantes Internacionales sobre la inscripción a cursos ordinarios de la EAD Llotja.
Information for International students to apply to ordinary EAD Llotja courses.

ea-llotja@xtec.cat

ERASMUS BIP i SETMANA INTERNACIONAL

ea-llotja@xtec.cat