Presentació

L’Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja és una escola pública del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La Llotja és una escola de llarga tradició, amb alumnes il·lustres com Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Joan Miró, Pau Gargallo o Josep Subirachs.

És l'escola de disseny més antiga de l'Estat espanyol, creada el 23 de gener de 1775, per la Junta Particular de Comerç de Barcelona.

Les primeres aules es van instal·lar al pis de dalt de l’edifici de la Llotja de Mar; d’aquí el seu nom.

En un primer moment s'anomenava "Escuela Gratuita de Diseño" i el seu objectiu era formar dibuixants que, instruïts en el correcte gust neoclàssic, dissenyessin objectes i motius ornamentals per a noves manufactures, impulsant la producció i el comerç.

L'any 1800 es va transformar en l'Escola de Nobles Arts i va dedicar l'activitat principal a la formació de pintors, escultors i arquitectes. A començaments del segle XX l’Escola passarà a ser, primer, Escola Superior d’Arts i Indústries i Belles Arts (1900) i, després l'Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts (1910).

Amb la publicació de la LOGSE – es van implantar els cicles formatius d’Art i Disseny i també els Estudis Superiors de Disseny (2002). L'any 2010 l'escola passa a ser també un dels campus de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAPC).

Actualment oferim un gran ventall d’oferta educativa que podeu veure a aquesta web.
Catalunya, segle XVIII: les primeres escoles professionals, per Marc Pons