Presentació

L’Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja és una escola pública del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Qui som?

Un equip que treballa perquè l’alumnat que ha triat aquesta escola sigui autònom vers el seu propi procés d’aprenentatge, amb pensament reflexiu i crític per assolir les competències professionals i artístiques que necessitarà per trobar el seu espai a la societat canviant.

Com ho fem?

Des de visions i plantejaments diversos, mostrem, guiem i introduïm l’alumnat en els diferents àmbits artístics. Treballem en equip, som especialistes en el nostre àmbit i posem l’alumnat al centre del procés d’aprenentatge.

Què aportem?

Des de les nostres instal·lacions, espais d’art i creació plens de tradició i innovació, proposem una mirada de l’art, els oficis artístics i el disseny per formar part del canvi social cap a la igualtat.

La Llotja és una escola de llarga tradició, amb alumnes il·lustres com Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Joan Miró, Pau Gargallo o Josep Subirachs.

És l'escola de disseny més antiga de l'Estat espanyol, creada el 23 de gener de 1775, per la Junta Particular de Comerç de Barcelona.

Les primeres aules es van instal·lar al pis de dalt de l’edifici de la Llotja de Mar; d’aquí el seu nom.

En un primer moment s'anomenava "Escuela Gratuita de Diseño" i el seu objectiu era formar dibuixants que, instruïts en el correcte gust neoclàssic, dissenyessin objectes i motius ornamentals per a noves manufactures, impulsant la producció i el comerç.

L'any 1800 es va transformar en l'Escola de Nobles Arts i va dedicar l'activitat principal a la formació de pintors, escultors i arquitectes. A començaments del segle XX l’Escola passarà a ser, primer, Escola Superior d’Arts i Indústries i Belles Arts (1900) i, després l'Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts (1910).

Amb la publicació de la LOGSE – es van implantar els cicles formatius d’Art i Disseny i també els Estudis Superiors de Disseny (2002). L'any 2010 l'escola passa a ser també un dels campus de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAPC).

Actualment oferim un gran ventall d’oferta educativa que podeu veure a aquesta web.
Catalunya, segle XVIII: les primeres escoles professionals, per Marc Pons