Presentació

L’Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja és una escola pública i pertany al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Hereva de la Escuela Gratuita de Diseño, creada el 23 de gener de 1775 per la Junta Particular de Comerç de Barcelona, la Llotja és la més antiga de les escoles de disseny de l'Estat espanyol. Les primeres aules es van instal·lar al pis de dalt de l’edifici de la Llotja de Mar; d’aquí el seu nom popular, avui oficial. El seu objectiu fundacional va ser formar dibuixants que, instruïts en el gust correcte que van imposar els nous corrents neoclàssics, fossin capaços de dissenyar objectes i motius ornamentals que serien fabricats per les noves manufactures, impulsant la producció i el comerç.

Molt aviat, però, es va transformar en Escola de Nobles Arts (1800) i va dedicar l'activitat principal a la formació de pintors i escultors i també d’arquitectes, sent la primera escola de Catalunya en impartir estudis d’Arquitectura (1817).

A començaments del segle XX l’Escola passarà a ser, primer, Escola Superior d’Arts i Indústries i Belles Arts (1900) i, després, separades les indústries, Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts (1910). No és fins al 1944 quan els estudis de Belles Arts passen a constituir-se en una escola independent. D’aquesta manera, la gairebé totalitat dels més coneguts artistes catalans d’aquest extens període van rebre formació a la Llotja.

Seguint el model renaixentista i neoclàssic, des dels seus inicis, la formació del dissenyador estava basada exclusivament en el dibuix, mentre que la formació pràctica continuava adquirint-se fora de l’Escola. El 1910 s’introdueixen els tallers, donant lloc a les especialitats artístiques que es conserven fins avui. El disseny va continuar impartint-se però no serà fins la publicació de la LOGSE –que va implantar els cicles formatius d’Art i Disseny i també els Estudis Superiors de Disseny (2002), equivalents a diplomatura universitària– que es va recuperar el nom.

El resultat de tot aquest procés és una escola de llarga tradició que ofereix un gran ventall d’especialitats i nivells educatius, d’assignatures i mòduls teòrics, històrics, tecnològics, legals, experimentals, projectuals i pràctics, constituint un exemple gairebé únic d’interrelació entre els diversos camps del coneixement i la creació artístics.

Catalunya, segle XVIII: les primeres escoles professionals, per Marc Pons