Projecte “Records”

Recerca i expressió plàstica a través d’un record, una sensació.
Es tracta d’una activitat que es va dur a terme a l’assignatura de projectes de primer any d’escultura on s’havia de buscar diferents maneres de representar un record, una sensació. Hi havia llibertat a l’hora de formalitzar l’obra i decidir materials.