GRAU SUPERIOR a la seu del c/ Pare Manyanet, 38

L’alumnat que no té accés directe ha de fer la prova d’accés abans de la preinscripció i matrícula. Aquestes proves tenen un calendari independent del de preinscripció i matrícula al centre. La inscripció i la superació d’aquesta prova no implica la preinscripció i la matrícula al centre.

Inscripció: del 7 al 18 de març de 2024

Informació, inscripció, dates i exempcions a: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-acces/apd/apd-gs/

NOVETAT IMPORTANT: Si s’ha cursat batxillerat no artístic, però amb 3 matèries de la modalitat d’arts, no s’haurà de realitzar la prova específica. En aquest cas s’haurà d’adreçar una petició genèrica al Servei d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim Especial ( dgfp.educacio@gencat.cat ), explicitant les matèries cursades i demanant l’exempció de la prova. S’ha de posar en còpia a ensere.educacio@gencat.cat

Contacte amb la comissió avaluadora (només per informació sobre reclamacions): proves.acces@llotja.cat

Fp Esp9