Proves d’accés GS a la seu del c/ Pare Manyanet, 38

Cicles de grau superior

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció a la prova que han de superar les persones que volen accedir a cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny. La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.

Tenir Batxillerat Artístic finalitzat et dóna accés directe a cicles mitjans i superiors d’arts plàstiques i disseny. Per tant, no s’han de fer proves d’accés.

Amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny NO cal fer les Proves d’Accés per a poder accedir a un Cicle Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (l’hagis fet a Llotja o a qualsevol altra escola reconeguda). Per tant, pots fer la Preinscripció al Cicle Formatiu Superior directament.

Hi ha una taula de famílies equivalents, a efectes d'accés als Cicles , entre famílies d'Arts Plàstiques i Disseny i Formació Professional (exclusivament a efectes de no realitzar la Prova Específica).

INSCRIPCIÓ

Enllaç per a fer la inscripció a les Proves de Grau Superior

DATES A TENIR EN COMPTE

Us recordem que s'ha de parar molta atenció a tots els terminis.

Termini d’inscripció a les proves de la convocatòria ordinària: del 7 al 20 de març de 2023.

Prova d'accés als cicles de grau superior.

Part comuna: 23 de maig.
Part específica: 24 de maig.

Lloc: C/ Pare Manyanet

Convocatòria extraordinària

nscripció: del 25 (a partir de les 9 h) al 31 de maig de 2023

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 6 de juny de 2023

Presentació de la documentació al centre: del 7 al 20 de juny de 2023 (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 21 de juny de 2023

Proves: 27 de juny de 2023 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: a partir del 30 de juny de 2023

Termini per presentar reclamacions al centre: del 3 al 5 de juliol de 2023 (en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 7 de juliol de 2023

Convocatòria de setembre

Inscripció: del 4 al 8 de setembre de 2023

Llista provisional d'admesos i exclosos: 12 de setembre de 2023

Presentació de la documentació al centre: del 13 al 26 de setembre de 2023 (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 28 de setembre de 2023

Proves: 29 de setembre de 2023 (a les 9.30 h)

Qualificacions provisionals: 3 d'octubre de 2023

Termini per presentar reclamacions al centre: del 4 al 6 d'octubre de 2023 (en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 10 d'octubre de 2023

El resultat de la prova d’accés no té caducitat i tenen validesa permanent a tot l'Estat espanyol.

IMPORTANT: Trobareu més informació a la web del Departament d’Educació

Material necessari

Llistat de material mínim que cal dur a la prova:

Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d'ells per realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos
Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per realitzar la proposta definitiva
Un full DIN A3 de cartolina
Llapis de grafit, goma d'esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d'escaires
Per aplicar color, a escollir entre llapis de color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la
Per tallar, tisores, bisturí o cúter
Per enganxar, cinta de doble cara, goma d'enganxar o cola blanca

La inscripció i la superació de les proves d'accés no implica la preinscripció i la matrícula al centre

Contacte amb la comissió avaluadora

proves.acces@llotja.cat