Grau Superior: Preinscripció

 

La sol·licitud de preinscripció ha de ser única i només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres, cicles i torns per ordre de preferència.


EN QUINS CASOS HE DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

 • Si vols matricular-te com a nou alumne a un Cicle Formatiu de l’EA Llotja has de fer la preinscripció a primer curs
 • Si canvies de centre mentre curses un cicle formatiu has de fer la preinscripció a primer curs
 • Si estàs fent un cicle a Llotja i vols canviar a un altre cicle, has de fer la preinscripció a primer curs
 • Només si curses una modalitat 3×2 a l’Escola Llotja (2 cicles en 3 anys) has de fer la preinscripció per la segona especialitat, un cop finalitzat el 2n curs de la primera especialitat i fer la matricula per la segona especialitat.

ON PUC FER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

COM ACCEDIR?

– Accés directe amb titulació

 • Llicenciatura o Grau en Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria Tècnica de Disseny Industrial. 
 • Titulats en Batxillerat d’Arts o Batxillerat d’Arts escèniques
 • Titulats en batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat 3 matèries d’arts
 • Tècnics o tècnics superiors en Arts plàstiques i Disseny o una família equivalent
 • Amb exempció reconeguda per tenir experiència laboral relacionada
 • Amb exempció reconeguda per tenir formació universitària amb mínim de 18 crèdits relacionats amb arts plàstiques i disseny
 • Qui ha cursat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics
 • .

-Accés amb prova específica de les proves d’accés. 

 • Estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.
 • Tècnics en formació professional, tant en una família equivalent com en una família no equivalent.
 • Tècnics superiors en formació professional en una família no equivalent.
 • .

-Accés sense titulació, amb prova comuna i específica de les proves d’accés. 

 • Persones majors de 19 anys (o que els compleixin durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle) sense tenir requisits acadèmics.
 • .

Els alumnes de primer curs matriculats a l’escola no cal que feu la  preinscripció. Us podeu matricular directament.

DATES A TENIR EN COMPTE:

Us recordem que s’ha de parar molta atenció a tots els terminis.

Publicació de l’oferta inicial:  Publicació de l’oferta inicial: Encara no es coneix

Període de presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 1 de juny, ambdós inclosos.


Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 26 de juny de 2023


Termini per presentar reclamacions: del 26 de juny al 3 de juliol, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.


Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 6 de juliol de 2023. 


Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2023, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).


Publicació de la llista ordenada: 10 de juliol de 2023. 


Publicació de l’oferta final: 18 de juliol de 2023.


Publicació de la llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 18 de juliol de 2022.


[/link]

Dates per a fer la matrícula: Les podeu consultar a l’apartat matrícula CFGS

Important: Si us heu quedat sense plaça o no heu fet la preinscripció, podeu matricular-vos la llista d’espera. Veureu el funcionament a l’apartat matrícula CFGS.


S’estableixen dues vies d’accés:

 • Via 1: Per a les sol·licituds que accedeixen sense reunir els requisits acadèmics, superant la part comuna i la part específica de la prova d’accés. Es reserva el 33 % de les places dels cicles de grau superior. S’ordenen amb la seva qualificació de la prova d’accés (part comuna i específica)
 • Via 2. Per a les sol·licituds que al·leguen accés directe o reunint els requisits acadèmics, han de fer la prova específica d’accés. Es reserva el 66 % de les places dels cicles de grau superior. S’ordenen per la mitjana dels estudis cursats (alumnes d’accés directe: batxillerat d’art i cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional equivalent) o amb la qualificació de la part específica de la prova

En cas d’empat es fa un sorteig per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds.

Si per una de les vies d’accés no s’ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l’altra via. 

Tota la informació es contempla a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació:

 

Informe llista d’espera:

Informe de preinscrits: