Matrícula CFGS

ON PUC FER LA MATRÍCULA?

A les dates indicades més avall, us enviarem un correu des de l’escola al mail que vau fer constar a la preinscripció. Haureu d’omplir el corresponent formulari de matrícula i adjuntar la documentació. Tot el procés es realitza on-line.

IMPORTANT

  • Sense l’enviament de tota la documentació no es podrà realitzar la matrícula.
  • Un cop finalitzat el període de matriculació establert expira la reserva de la plaça.

DATES

Dates per a fer la preinscripció: Les podeu consultar a l’apartat preinscripció CFGS

Matrícula de continuïtat – del _ al 23 _ junyPer a tot l’alumnat excepte repetidors de projecte integrat LOE. El vostre tutor contactarà amb vosaltres via mail per fer la matrícula on-line.

MATRÍCULA DE NOU ALUMNAT de persones que han fet la preinscripció19 al 21 de juliol de 2023 (ambdós inclosos). Per fer el tràmit de matriculació us enviarem un mail des de l’escola el dia 15 de juliol. El mail s’envia només a les persones amb plaça assignada tal i com consta a la llista que hi ha al final d’aquesta entrada.

Important: Els alumnes amb plaça assignada, que NO heu fet la sol·licitud de preinscripció a Llotja, però ho heu fet a l’Escola Massana, La Industrial o Illa, per a iniciar el procés de matrícula heu d’omplir el següent FORMULARI 

. Tota la matrícula es fa on-line.

 

VACANTS (FORA DE TERMINI):

Per optar a una vacant us heu d’apuntar a la llista d’espera fins el 15 de juliol.

LLISTA D’ESPERA (FORA DE TERMINI):

Podeu optar a una vacant omplint el següent formulari fins el dia 15 de juliol:

FORMULARI PER A FORMAR PART DE LA LLISTA D’ESPERA, PER A PERSONES QUE HAN FET PREINSCRIPCIÓ

Si heu estat admesos, el 24 de juliol ens posarem en contacte amb vosaltres via mail. En aquest cas la matrícula és el 4 i 5 de setembre.

.

Matrícula parcial de nou alumnat – el _ i _ de setembre online.

La matricula parcial només es fa en el cas de que quedin places lliures, un cop fetes les matricules de curs sencer.

.

Matrícula de continuïtat, només d’alumnat que s’hagi de matricular de Projecte integrat. – el 13 i el 14 de setembre 2022.

.

Matrícula de vacants de Grau Superior, per a persones que han superat la prova d’accés del mes de setembre: https://www.llotja.cat/secretaria/post/vacants-de-cicles-de-grau-mitja-i-superior/

.

Mòduls Solts (d’assignatures de primer curs fins a un 25% del total del cicle) – 13 i 14 d’octubre; a Secretaria, de 11 a 13 hores. Publicitarem a la web a quins cicles hi ha places per cursar mòduls solts el dia 11 d’octubre.

.

Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l’oferta de mòduls solts per a l’alumnat sense requisits. L’alumne podrà demanar mitjançant sol.licitud, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos. Instruccions: Omplir la sol·licitud indicada i lliurar-la impresa a secretaria del centre a l’horari corresponent. Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l’alumne sobre la resolució.

.

Matricula Semipresencial: Té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu.  Més informació

.

IMPORT:

En aquest enllaç podeu veure els preus públics de matrícula

Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició: 

Informe llista d’espera:

Informe de preinscrits: