Matrícula CFGS

ON PUC FER LA MATRÍCULA?

Si heu obtingut una vacant, a les dates indicades més avall, us enviarem un correu des de l’aplicació TPVescola, perquè ompliu el corresponent formulari de matrícula, feu el pagament del material fungible i la matrícula. Tot el procés es realitza on-line.

 • Un cop finalitzat el període de matriculació establert expira la reserva de la plaça.

DATES

Dates per a fer la preinscripció: Les podeu consultar a l’apartat preinscripció CFGS

Matrícula de continuïtat: 22 i 23 de juny.  Per a tot l’alumnat excepte repetidors de projecte integrat LOE. El vostre tutor contactarà amb vosaltres via mail per fer la matrícula on-line a TPVescola.

Si curses una modalitat 3×2 (2 cicles en 3 anys) has d’haver fet la preinscripció a segon curs. Pots fer també matrícula de continuïtat.

MATRÍCULA DE NOU ALUMNAT de persones que han fet la preinscripció i han estat admeses – 19 i 20 de juliol de 2023 (ambdós inclosos). Per fer el tràmit de matriculació us enviarem un mail des de TPVescola.

Important: Els alumnes amb plaça assignada, que NO heu fet la sol·licitud de preinscripció a Llotja, però ho heu fet a l’Escola Massana, La Industrial o Illa, per a iniciar el procés de matrícula heu d’omplir el següent FORMULARI 


VACANTS i LLISTA D’ESPERA (formulari a partir del 15 de juliol):

Si com a preinscrit formeu part de la llista d’espera, heu de comunicar el vostre interès en una de les vacants al formulari següent: FORMULARI PER A FORMAR PART DE LA LLISTA D’ESPERA (entre el 18 i el 20 de juliol). Si no us heu preinscrit, però teniu els requisits, també podeu omplir el formulari.

Els dies 21 de juliol a les 12 del matí i 24 de juliol a les 10 del matí, farem via meet l’assignació de vacants de grau superior, amb preferència per a persones preinscrites seguint l’ordre en que consten a la llista d’espera del Departament. Si esteu inscrits al formulari de llista d’espera, el dia abans us enviarem enllaç i hora per connectar-vos.


Matrícula parcial de nou alumnat – el _ i _ de setembre online.

La matricula parcial només es fa en el cas de que quedin places lliures, un cop fetes les matricules de curs sencer.


Matrícula de continuïtat, només d’alumnat que s’hagi de matricular de Projecte integrat. – el 13 i el 14 de setembre 2022.


Matrícula de vacants de Grau Superior, per a persones que han superat la prova d’accés del mes de setembre: https://www.llotja.cat/secretaria/post/vacants-de-cicles-de-grau-mitja-i-superior/


IMPORT:

En aquests enllaços podeu veure els preus públics de matrícula.

A aquest import se li han d’afegir les despeses de material fungible. El material fungible és material que es comprarà a través de compra col·lectiva (fang, guix, tintes, guix, fotocòpies, etc.) i que el professorat donarà directament a l’alumnat durant el curs.

A més d’aquest material, en matricular-se, es donarà un llistat de material individual que l’alumnat haurà de comprar de manera autònoma pel correcte desenvolupament del curs. En cas de fer una matrícula parcial el import és el mateix que el del curs sencer.

 • 1 CFAS Gravat i tècniques d’estampació – 186 €
 • 2 CFAS Gravat i tècniques d’estampació – 169 €

 • 2 Enquadernació artística – 95 €

 • 1 Il·lustració – 40 €

 • 2 Il·lustració – 40 €

 • 1 Ceràmica artística – 120 €

 • 2 Ceràmica artística – 113 €

 • 1 Arts aplicades al mur – 84 €

 • 2 Arts aplicades al mur – 77 €

 • 1 Modelisme industrial – 120 €

 • 2 Modelisme industrial – 113 €

 • 2 Modelisme i maquetisme – 113 €

 • 1 Tècniques escultòriques – 171 €

 • 2 Tècniques escultòriques – 194 €

 • 2 Escultura aplicada a l’espectacle – 194 €

 • 2 Fosa artística – 194 €

 • 1 Còmic – 18 €

 • 2 Còmic – 11 €

 • 1 Joieria artística – 69 €

 • 2 Joieria artística – 62 €

 • 2 Esmalts artístics al foc – 46 €

 • 1 Gràfica interactiva – 18 €

 • 2 Gràfica interactiva – 11 €

 • 1 Gràfica publicitària – 18 €

 • 2 Gràfica publicitària – 11 €

 • 1 Projecte i direcció d’obres de decoració – 18 €

 • 2 Projecte i direcció d’obres de decoració – 11 €

 • 1 Estampacions i tintatges artístics – 18 €

 • 2 Estampacions i tintatges artístics – 11 €

 • 2 Puntes artístiques- 11 €

 • 1 Estilisme d’indumentària – 18 €

 • 2 Estilisme d’indumentària – 11 €


MÒDULS SOLTS I MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL

Mòduls Solts (d’assignatures de primer curs fins a un 25% del total del cicle) – 13 i 14 d’octubre; a Secretaria, de 11 a 13 hores. Publicitarem a la web a quins cicles hi ha places per cursar mòduls solts el dia 11 d’octubre.

Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l’oferta de mòduls solts per a l’alumnat sense requisits. L’alumne podrà demanar mitjançant sol·licitud, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos. Instruccions: Omplir la sol·licitud indicada i lliurar-la impresa a secretaria del centre a l’horari corresponent. Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l’alumne sobre la resolució.


Matricula Semipresencial: Té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu.  Més informació


NORMATIVA

Tota la informació està redactada d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició: 

Informe llista d’espera:

Informe de preinscrits: