3

Matrícula de Grau Superior

Apd Eas Sense Requisit0

QUÈ NECESSITO PER ACCEDIR-HI?

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics-esportius/apd/

DATES PER MATRICULAR-SE:

MATRÍCULA DE D’ALUMNAT QUE JA ÉS A L’ESCOLA

Dates: Del 18 al 21 de juny*. Rebreu un mail dels tutors per tal de fer la matrícula.

Pas 1: Omplir el formulari que rebreu en el correu des de tutoria

Pas 2: Pagar via TPVescola. Rebreu al cap d’uns dies, un mail al correu corporatiu de l’escola llotja.cat indicant com fer el pagament.

L’alumnat que ha de repetir primer (amb menys del 75% superat), a més a més, haurà de passar per secretaria, per fer l’adaptació al pla nou.

Els projectes finals LOGSE han de fer aquesta matrícula.

Si curses una modalitat 3×2  (2 cicles en 3 anys) i vols canviar a un altre cicle del mateix pack, has d’haver fet la PREINSCRIPCIÓ per segon curs. Pots veure el procediment a: https://www.llotja.cat/secretaria/post/matricula-de-segon-curs-de-cicles-formatius-3×2/

* Aquesta matrícula no l’ha de fer el mes de juny l’alumnat repetidor del projecte integrat LOE, que es fa a principis de setembre.

MATRÍCULA DE NOU ALUMNAT 

En primer lloc heu d’haver fer la preinscripció. Les dates per a fer la preinscripció les podeu consultar a l’apartat preinscripció CFGS

Un cop feta la preinscripció, si heu estat admeses, heu de fer la matrícula del 15 al 18 de juliol de 2024 (ambdós inclosos). Per fer el tràmit de matriculació us enviarem un mail des de l’escola.

Pas 1: Omplir el formulari que rebreu des de l’escola.

Pas 2: Pagar via TPVescola. Rebreu un mail al correu personal indicant com entrar a l’aplicatiu i fer el pagament.

Important: Els alumnes amb plaça assignada que NO heu fet la so·licitud de preinscripció a Llotja, però l’heu fet a altres escoles, heu d’enviar un mail explicant el vostre cas a secretaria@llotja.cat , us respondrem indicant com fer la matrícula. 


VACANTS i LLISTA D’ESPERA (a partir del 17 de juliol):

Si voleu optar a una vacant podeu omplir el següent formulari (a partir del 17 de juliol)

Si se us assigna una vacant, rebreu un mail des de secretaria@llotja.cat. La vacant s’ha d’acceptar en un termini de 12 hores.

Matrícula parcial de nou alumnat – el … de setembre online.

La matricula parcial només es fa en el cas de que quedin places lliures, un cop fetes les matricules de curs sencer.


Matrícula de continuïtat de Projecte integrat. – el … de setembre.


Matrícula de vacants de Grau Superior, per a persones que han superat la prova d’accés del mes de setembre: https://www.llotja.cat/secretaria/post/vacants-de-cicles-de-grau-mitja-i-superior/


IMPORT:

En aquests enllaços podeu veure els preus públics de matrícula.

A aquest import se li han d’afegir les despeses de material fungible. El material fungible és material que es comprarà a través de compra col·lectiva (fang, guix, tintes, guix, fotocòpies, etc.) i que el professorat donarà directament a l’alumnat durant el curs.

A més d’aquest material, a principi de curs, des de tutoria, es pot donar un llistat de material individual que  l’alumnat haurà de comprar de manera autònoma pel correcte desenvolupament del curs. En cas de fer una matrícula parcial el import és el mateix que el del curs sencer.

 • 1 CFAS Gravat i tècniques d’estampació – 105 €
 • 2 CFAS Gravat i tècniques d’estampació – 138 €

 • 2 Enquadernació artística – 11 €

 • 1 Il·lustració – 40 €

 • 2 Il·lustració – 40 €

 • 1 Ceràmica artística – 120 €

 • 2 Ceràmica artística – 113 €

 • 1 Arts aplicades al mur – 84 €

 • 2 Arts aplicades al mur – 77 €

 • 1 Modelisme industrial – 120 €

 • 2 Modelisme industrial – 113 €

 • 2 Modelisme i maquetisme – 113 €

 • 1 Tècniques escultòriques – 171 €

 • 2 Tècniques escultòriques – 194 €

 • 2 Escultura aplicada a l’espectacle – 194 €

 • 2 Fosa artística – 194 €

 • 1 Còmic – 18 €

 • 2 Còmic – 11 €

 • 1 Joieria artística – 69 €

 • 2 Joieria artística – 62 €

 • 2 Esmalts artístics al foc – 46 €

 • 1 Gràfica interactiva – 18 €

 • 2 Gràfica interactiva – 11 €

 • 1 Gràfica publicitària – 18 €

 • 2 Gràfica publicitària – 11 €

 • 1 Projecte i direcció d’obres de decoració – 18 €

 • 2 Projecte i direcció d’obres de decoració – 11 €

 • 1 Estampacions i tintatges artístics – 18 €

 • 2 Estampacions i tintatges artístics – 11 €

 • 2 Puntes artístiques- 11 €

 • 1 Estilisme d’indumentària – 18 €

 • 2 Estilisme d’indumentària – 11 €


MÒDULS SOLTS I MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL

Mòduls Solts (d’assignatures de primer curs fins a un 25% del total del cicle) – 13 i 14 d’octubre; a Secretaria, de 11 a 13 hores. Publicitarem a la web a quins cicles hi ha places per cursar mòduls solts el dia 11 d’octubre.

Dintre de les mesures flexibilitzadores del centre, es contempla l’oferta de mòduls solts per a l’alumnat sense requisits. L’alumne podrà demanar mitjançant sol·licitud, cursar fins un 25% del total del cicle. De forma que es guardarà la nota i en un futur, al complir els requisits d’accés, l’alumne haurà de cursar els mòduls que li permetin superar el curs. Els mòduls seran de 1r curs i que no estiguin distribuïts en dos cursos. Instruccions: Omplir la sol·licitud indicada i lliurar-la impresa a secretaria del centre a l’horari corresponent. Posteriorment al termini de presentació, el centre informarà a l’alumne sobre la resolució.


Matricula Semipresencial: Té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu.  Més informació


BAIXA

La devolució dels imports per baixa al centre només es realitzarà fins el dia 6 de setembre

NORMATIVA

Tota la informació està redactada d’acord a la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició: 

Informe llista d’espera:

Informe de preinscrits: