Conferència Il·lustració.
Àlex Fernández i Xavier Salomó

Conferència. Editor i il·lustrador. Organitza Departament d’Il·lustració Escola Llotja