ALIA, Intel·ligència artificial. CCCB. Batxillerat Artístic

“Els alumnes de 1r de batxillerat de l’itinerari d’imatge han participat aquest curs en el projecte ALIA del CCCB que aquest curs tractava de les possibilitats creatives amb eines d’IA (intel·ligència artificial). El treball de comprensió i reflexió es va fer amb la resta de companys a l’assignatura de Filosofia, així com el text de la cançó es va elaborar a Llengua catalana. L’objectiu era elaborar un videoclip musical fent servir eines de so, d’imatge, etc… d’IA, desenvolupant la seva creativitat amb aquestes. El gruix del treball de creació es va realitzar a l’assignatura específica de l’itinerari: Creació fotogràfica i cinema. 

A més de visitar l’exposició, van participar en diversos tallers i finalment en la sessió de cloenda, on els altres set centres participants també van presentar els seus videoclips i van poder exposar com havia estat l’experiència.”