Besòs: de la ciutat al riu i del riu, a la ciutat – (ESDAP)

L'exposició presenta els resultats dels projectes desenvolupats en l'assignatura Projectes Interdisciplinaris, que enguany aborda el repte "Com podem recuperar la relació amb el riu?".
El riu Besòs, situat en una de les zones més urbanitzades i industrialitzades de Catalunya, ha sofert una significativa degradació a causa de l'explotació i contaminació de les últimes dècades. Problemes com els abocaments de residus, l'eliminació de vegetació en les ribes, la contaminació de l'aigua, l'esgotament de recursos hídrics i la falta d'integració urbanística han portat al fet que la població s'allunyi del riu.

Les 14 propostes que s'exhibeixen van ser desenvolupades pels estudiants de tercer curs ESDAPC de les quatre especialitats del campus Llotja. Aquests projectes tenen com a objectiu restablir la relació de la ciutadania amb el riu Besòs.

Equip de professors: Laura Aragón, Noemí Claveria, Rafel Oliva, Andrés Salguero, Sergi Selvas i Marta Tous.
Assignatura: Projectes Interdisciplinaris de les quatre especialitats.