Recollida dels certificats de proves d’accés – 11 de juliol

Per una incidència a l’Àrea de Gestió de Proves del Departament d’Educació podeu passar a recollir els certificats de les proves d’accés a partir del dimarts 11 de juliol, en horari de secretaria.