Intercanvi amb AFOL Moda Milano

Dins el projecte Erasmus+, diferents alumnes de l'escola AFOL Moda de Milano participen aquests dies en un intercanvi de dues setmanes amb els Cicles de Grau Superior d'Estampació i Estilisme.

La proposta es complementarà el segon semestre, quan alumnat de l'EA Llotja farà una estada a Milano.

Aquesta acció s'inicia aquest any per primer cop, amb visió de continuïtat els propers cursos.

Nell'ambito del progetto Erasmus+, diversi studenti della scuola AFOL Moda de Milano stanno partecipando in questi giorni ad uno scambio di due settimane con i Cicli di Laurea Superior di Stampa e Styling.

La proposta sarà integrata nel secondo semestre, quando gli studenti di EA Llotja trascorreranno un soggiorno a Milano.

Questa azione inizia per la prima volta, con una visione di continuità nei prossimi anni.

Dins el projecte Erasmus+, diferents alumnes de l’escola AFOL Moda de Milano participen aquests dies en un intercanvi de dues setmanes amb els Cicles de Grau Superior d’Estampació i Estilisme.

La proposta es complementarà el segon semestre, quan alumnat de l’EA Llotja farà una estada a Milano.

Aquesta acció s’inicia aquest any per primer cop, amb visió de continuïtat els propers cursos.