Irma Oliveres participa en el Laboratori de Recerca del DHUB