Joan Pujagut a Gràfica Publicitària

Joan Pujagut comparteix la seva experiència i trajectòria com a impressor en un seminari pensat per aprofundir en les tècniques d’impressió, els manipulats i els acabats en les edicions impreses. Sessió que culminarà en una visita a la Impremta Agpograf. Dins del mòdul de Projectes del CFGS de Gràfica Publicitària.