“La línia com a ésser” exposició de la docent Montse Noguera