Visita al DHUB i al Centre de Documentació

El passat dimarts 15 de març vam fer la visita al Museu del Disseny i a la renovada exposició Dissenyes o Treballes. També vam visitar el Centre de Documentació on es pot consultar una gran quantitat de recursos gràfics i edicions impreses. Sortida programada dins del mòdul de Projectes al CFGS de Gràfica Publicitària.