Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Assistència al Producte Gràfic Imprés

Coordinador/a: Mireia Cases
grafic@llotja.cat

Et formaràs com a tècnic/a en maquetació i edició, així com en processos de tractament i composició d’imatges per adquirir les destreses necessàries del llenguatge gràfic per a garantir la qualitat demandada pels sectors productius artístics i culturals vinculats a l’àmbit de la comunicació gràfica.

Presentació dels estudis Portes Obertes 23

Horari i seu - Hores lectives

1.600h , 2 cursos
Matins, Sant Andreu

Sortides professionals

Desenvolupa la seva activitat com a treballador/a en impremtes, agències o departaments de disseny gràfic, editorials i totes aquelles institucions o empreses que requereixen personal tècnic en la realització de tasques de producció d'elements destinats a la impressió.

Pràctiques a l’empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: practiques.standreu@llotja.cat

Continuïtat dels estudis

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir:

Al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat)
A un cicle de la mateixa família i grau: Cicle grau mitjà en assistència al producte gràfic interactiu (3x 2)
A altres cicles formatius superiors de la mateixa família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual com ara: Animació, Gràfica interactiva, Gràfica audiovisual, Fotografia, Il·lustració i Còmic.

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.

Accés als estudis

Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament

Instagram @graficciclesllotja