Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística

Coordinador/a: Jordi Cervellò
ceramica@llotja.cat

Aquests estudis capaciten per realitzar projectes en ceràmica artística. Per investigar materials, tècnica, formes, acabats i decoracions per aconseguir resultats personalitzats i creatius.
El proper nou curs al cicle de ceràmica artística es crea el perfil professional dins el marc de la revolució digital. El plantejament és dotar l’alumnat de les possibilitats d’innovació en el procés de creació i fabricació que s’obren a partir de la integració d’aquestes tecnologies en el món de la ceràmica.

Presentació dels estudis Portes Obertes 23

Horari i seu - Hores lectives

2000 hores, 2 cursos
Tarda, Sant Andreu

Sortides professionals

Realització d’avantprojectes i maquetes de peces ceràmiques
Execució de peces de ceràmica artística
Realització de relleus, murals, elements decoratius
Dissenyador d’obra original ceràmica
Esmaltador/a de ceràmica i porcellana
Encarregat/ada de taller de ceràmica artística
Definició les especificacions formals, funcionals, plàstiques, tècniques i materials d’un projecte donat o encàrreg
Planificació i portat a terme de l’elaboració del producte ceràmic seguint les especificacions marcades.
Selecció dels procediments més adients per les característiques tècniques i funcionals de cada peça
Formulació de composicions i preparació pastes, engalbes, esmalts
Elaboració peces amb mitjans manuals, mecànics així com construcció i aplicació de motlles
Elaboració de peces, eines i motlles mitjançant les noves tecnologies i la impressió en 3D.
Coneixement els diferents sistemes decoratius i l’ús les tècniques adequades segons cada projecte.
Elaboració de maquetes, prototips i models.
Controls de qualitat pertinents en cada moment del procés
Cocció del producte ceràmic segons les especificacions tècniques i materials del projecte.
Elaboració pressupostos on es defineixin els materials i procediments a utilitzar i es calculin els costos del treball
Gestió d’un taller de ceràmica artística tenint en compte els factors artístics, tècnics, econòmics, de protecció del medi ambient i de seguretat en el treball.
Creació de complements per a l'arquitectura: relleus i murals, entre d'altres.

Pràctiques a l’empresa

Aquest Cicle Formatiu inclou pràctiques obligatòries en empreses, tallers o estudis del sector professional. Són pràctiques formatives no laborals que es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Escola-Empresa.
Correu electrònic de la coordinació: practiques.standreu@llotja.cat

Intercanvis internacionals

Els estudis a l’estranger són una part fonamental del programa formatiu de l’Escola, que ofereix la possibilitat d’estudiar en altres centres educatius europeus amb els que té establert un conveni. Trobareu més informació a la web, a l’apartat Internacional.
Correu electrònic de la coordinació: internacional@llotja.cat

Continuïtat dels estudis

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
Grau en Ensenyaments Artístics en Ceràmica
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Grau en Belles Arts
Graus universitaris de la branca d'Arts i Humanitats
Graus universitaris de la branca d'Enginyeria i Arquitectura

Convalidacions

Alguns mòduls d’aquest Cicle Formatiu poden ser convalidables per aquell alumnat que hagi cursat estudis anteriors. Cada començament de curs s’obre el termini per a sol.licitar aquestes convalidacions. Podeu trobar informació a la web, a l’apartat Secretaria/Convalidacions.

Accés als estudis

Podeu trobar més informació a la web, a l’apartat Secretaria/Accés.

Trobareu més informació a la pàgina web del Departament (atenció: els estudis que s’imparteixen a l’escola no coincideixen exactament amb el CFGS de Ceràmica artística, ja que és un perfil professional específic).

Instagram @ceramicallotja

Estudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica ArtísticaEstudis - Ceràmica Artística